Obvladujte tveganja
izkoristite priložnosti
TAKOJ, vedno in povsod!

Funkcije

Pregled

Podroben pregled vseh tveganj in priložnosti na nivoju celotnega podjetja ter podpora vsem procesom za njihovo obvladovanje in upravljanje.

Skladnost

Celostna skladnost procesov upravljanja tveganj in priložnosti glede na sprejeto strategijo in podpora sledenju stroškovnim ocenam, sledi življenjskim ciklom procesov in uspešnosti dela celotne ekipe.

Upravljanje tveganj

Napovedovanje tveganj, odkrivanje in izrabljanje priložnosti, kar zagotavlja povečanje odpornosti in uspešnosti pri upravljanju tveganj ter odkrivanje in razvoj novih priložnosti. Z integracijo umetne inteligence in strojnega učenja pa tudi avtomatizacija odzivov skladno s prednastavljenimi strateškimi usmeritvami.

Rešitev v oblaku

Rešitev UseRisk deluje v oblaku ali v vašem lastnem informacijskem okolju in je neprestano dostopna iz različnih pooblaščenih naprav.

Integracija

Celostna skladnost procesov upravljanja tveganj in priložnosti glede na sprejeto strategijo in podpora sledenju stroškovnim ocenam, sledi življenjskim ciklom procesov in uspešnosti dela celotne ekipe.

Analitika

Analize

Beleženje porabljenih ur in finančnih sredstev na nivoju aktivnosti, ki se izvedejo znotraj procesa upravljanja tveganj ter analiza dobička in izgube pri upravljanju tveganj in priložnosti. Ima vgrajen sistem za upravljanje človeških virov kot tudi sredstev, ki jih lahko vežemo direktno na opredeljena tveganja.

Ocena

Ocena pozitivnih finančnih učinkov na priložnostih in skupnega dobička ali izgube pri upravljanju tveganj (P&L analiza).

Poročila

Zmogljiva poročila, uporabni vpogledi v procese, sistematični pregledi na vseh nivojih in napredno poročanje o tveganjih, prilagojeno posameznemu nivoju v podjetju z izbranimi krovnimi kazalniki (KPI-ji).

Revizijska sled

Zmogljiva poročila, uporabni vpogledi v procese, sistematični pregledi na vseh nivojih in napredno poročanje o tveganjih, prilagojeno posameznemu nivoju v podjetju z izbranimi krovnimi kazalniki (KPI-ji).

Metodologija

Zmogljiva poročila, uporabni vpogledi v procese, sistematični pregledi na vseh nivojih in napredno poročanje o tveganjih, prilagojeno posameznemu nivoju v podjetju z izbranimi krovnimi kazalniki (KPI-ji).

SPREMENITE TVEGANJA
V PRILOŽNOSTI IN JIH IZKORISTITE
NE TVEGAJTE (PRE)VEČ
Kontaktirajte nas

Dodana vrednost

Standardi

Beleženje porabljenih ur in finančnih sredstev na nivoju aktivnosti, ki se izvedejo znotraj procesa upravljanja tveganj ter analiza dobička in izgube pri upravljanju tveganj in priložnosti. Ima vgrajen sistem za upravljanje človeških virov kot tudi sredstev, ki jih lahko vežemo direktno na opredeljena tveganja.

Prilagajanje parametrom

Ocena pozitivnih finančnih učinkov na priložnostih in skupnega dobička ali izgube pri upravljanju tveganj (P&L analiza).

Upravljanje vlog

Upravljanje identitete uporabnikov je enostavno in je narejeno na način, da lahko vsakega uporabnika dodelimo različnim dimenzijskih enotam.

Aplikacija

Aplikacija podpira obveščanje, bodisi na elektronski naslov, telefonsko številko ali direktnim opozorilom v (tudi mobilni) aplikaciji.

Večjezičnost

Podpira internacionalizacijo (v poljubnih jezikih glede na zahteve naročnika) in več valut.