Pridružite se nam v varni prihodnosti!

Zbiranje podatkov? Ko za to ostane kaj časa. Analiza? Praktično ročno in ko se jih nabere skoraj neobvladljiva količina? Rezultati? Zastareli in vprašljive vrednosti? Ne, sodobna podjetja se analize tveganj lotevajo s pomočjo učinkovitih, vrhunskih sistemov.

Digitalna in pametna prihodnost se danes s pomočjo najsodobnejših tehnologij in orodij lahko nepretrgoma razvija in nadgrajuje v vsakem poslu. Moč podjetij in organizacij pa ne leži več v njihovi sposobnosti obvladovanja podatkov, ampak v njihovi sposobnosti napovedovanja prihodnjih dogodkov in preventivnim ukrepom – še preden se stvari obrnejo v smer ki jo ne bi želeli.

V Ineorju smo s to mislijo razvili vrhunsko podporno orodje UseRisk. Z najsodobnejšimi tehnologijami vam bo pomagal avtomatizirati procese obvladovanja tveganj, uporabiti umetno inteligenco in strojno učenje, na enostaven način pridobiti pomembne informacije iz različnih virov tveganj in priložnosti v poslovanju. Z uporabo boste učinkovito upravljali in vodili vidike upravljanja, skladnosti in uspešnosti podjetja.

Je osnova za digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično prilagajanje procesov upravljanja tveganj v realnem času in vam pomaga obvladovati okolje v katerem skorajda več ni priložnosti za napake ali neuspehe.

“Uspešna podjetja postavljajo upravljanje tveganj v sam vrh načrtovanja in izvedbe poslovnih procesov. A vendarle si želijo v že vzpostavljenih procesih obvladovanja tveganj izboljšav. Obvladovanje tveganj se mora razviti in uporabnikom dostaviti rešitve, ki izhajajo iz vse večje kompleksnosti spremenljivk v teh procesih – od poplave »urejenih« podatkov, interneta stvari, različnih informacijskih sistemov, do ljudi, eksternih in internih faktorjev, ki vplivajo na poslovanje in procese odločanja. Čeprav vrhunsko poslujejo v digitalni dobi, pa pogosto uporabljajo tradicionalne pristope k obvladovanju tveganj, osredotočene na skladnost.

Ni skrivnost, da najboljša podjetja in sistemi v odličnosti pri obvladovanju tveganj, le-ta vidijo kot potencial za več dobička. Bolje kot znajo oceniti tveganje, ki ga prinašajo le priložnosti, ki se ponudijo, bolje lahko te priložnosti izkoristijo in tako povečajo svojo uspešnost.”

Aleš Košir, SIQ

USERISK ZA PRIHODNOST

Povežite vse podatke na eno točko (API) - SAP, PM IT rešitve, poročila, zunanji podatki.

Čelni (Front end) prikaz je prilagojen porabniku, nivoju ali potrebi združevanja podatkov. Na enem ekranu enostavno sledite svojim ključnim kazalnikom (KPI), pridobite napredna poročila, sledite opredeljenim tveganjem v realnem času, sprejmite ustrezne korektivne aktivnosti in preglejte analizo P&L.

Enostavno in hitro vzpostavite katalog tveganj. UseRisk ima integriranih nekaj osnovnih katalogov tveganj (projektno vodenje, finance, investicije,…) s prednastavljenimi ponderji (utežmi) in korektivnimi ukrepi. Uvoz in izvoz xls preglednic tveganj in ostalih podrobnosti v minuti.

Sprejmite boljše, hitrejše, bolj informirane in opolnomočene odločitve - z uporabo podatkov in matematičnih modelov, strojnega učenja in umetne inteligence - na podlagi vzpostavljenega kataloga ukrepov za zmanjševanje tveganj, avtomatizirano spremljajte predlagane ukrepe v realnem času in se na z njihovo pomočjo izognite proračunskih izgubam, zastojem v nabavi ali zastojem v izvedbi projektov. Enostavno ocenite svoje končne rezultate v smislu denarja, časa, ČV in KPI’jev kadarkoli na objektiven in dodobra predvidljiv način.