Pravno obvestiloUporaba tega spletnega mesta

UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA DOKAZUJE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SPREJELI TE POGOJE UPORABE (»POGOJI«), IN SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO, TER DA BOSTE UPOŠTEVALI VSE VELJAVNE ZAKONE IN PREDPISE. ČE NE SPREJEMATE TEH POGOJEV, NE UPORABLJAJTE TEGA SPLETNEGA MESTA IN PROSIMO, DA TAKOJ ZAPUSTITE NAŠE SPLETNO MESTO.

To spletno mesto in vse njegove podstrani so v lasti in upravljanju podjetja Ineor d.o.o., ki se v nadaljevanju imenuje »Ineor«, »naš« ali »mi«. To spletno mesto vsebuje informacije o storitvah, izdelkih in rešitvah, ki jih ponuja Ineor. Nič, kar je vsebovano na straneh tega spletnega mesta, se na kakršen koli način ne šteje za strokovno storitev ali nasvet.

Ineor si kot lastnik tega spletnega mesta pridržuje pravico, da kadar koli periodično dopolnjuje in posodablja te pogoje skladno z novostmi in zakonodajo s posodobitvijo te objave (brez najave ali obveščanja uporabnikov o tem). To stran morate občasno obiskati, da si ogledate takrat veljavne pogoje, ker so za vas zavezujoči. Nekatere določbe teh pogojev lahko nadomestijo izrecno določena pravna obvestila ali pogoje na določenih straneh spletnega mesta.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Čeprav smo pri sestavljanju tega spletnega mesta sprejeli vse razumne previdnostne ukrepe in skrbnost, je spletno mesto na voljo na podlagi »takšno, kot je«. Ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev kakršne koli vrste (izrecnih ali implicitnih) v zvezi z vsebino ali delovanjem tega spletnega mesta, vključno z vsemi dokumenti in vizualnim gradivom (ki lahko vključuje fotografije, grafe, ilustracije, logotipe, zemljevide in druge obrazce), ki so objavljeni na tem spletnem mestu, in kakršna koli taka zagotovila in jamstva so s tem izključena.

To spletno mesto in materiale, ki jih vsebuje, uporabljate v celoti na lastno odgovornost. Ne jamčimo, da je uporaba tega spletnega mesta neprekinjena ali brez napak. Potrjujete, da ste odgovorni za uvedbo zadostne varnosti in zagotavljanje, da je vse, kar izberete za svojo uporabo, brez vseh škodljivih elementov (kot so virusi, črvi itn.). Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo ali škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi vaše uporabe tega spletnega mesta ali vašega zanašanja na vsebino tega spletnega mesta, vključno z računalniško storitvijo ali okvaro sistema, zamudo ali prekinitvijo dostopa, nedostavo ali napačno dostavo podatkov, računalniškimi virusi ali drugimi škodljivimi komponentami, kršitvijo varnosti ali nepooblaščeno uporabo sistema, ki izhaja iz vdorov v računalniške sisteme ali kako drugače.

Razen v zvezi z obveznimi pravnimi pogoji vam ne bomo odgovorni zaradi kakršnega koli zastopanja, razen če gre za goljufijo, ali kakršnega koli implicitnega jamstva, pogoja ali drugega določila ali kakršne koli obveznosti po običajnem pravu ali pod kakršnimi koli izrecnimi pogoji, ki so vsebovani, za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično izgubo ali škodo (bodisi zaradi izgube dobička, izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja ali kako drugače), stroške, izdatke ali kakršne koli druge zahtevke za odškodnino, ne glede na to, ali jih je povzročila naša malomarnost, naši zaposleni ali agenti ali kako drugače, ki izhajajo iz ali so povezani z vašo uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultatom uporabe tega spletnega mesta, katerih koli spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom, ali materialov ali informacij ali storitev, ki jih vsebujejo katera koli ali vsa taka spletna mesta, ne glede na to, ali temeljijo na garanciji, pogodbi, odškodninski odgovornosti ali kateri koli drugi pravni teoriji in ne glede na to, ali ste bili obveščeni o možnosti take škode ali ne. Če vaša uporaba materialov, informacij ali storitev s tega spletnega mesta povzroči potrebo po servisiranju, popravilu ali popravku opreme ali podatkov, prevzemate vse stroške, povezane s tem.

Kakršna koli tipografska, pisarska ali druga napaka ali opustitev na kateri koli strani, objavljeni na tem spletnem mestu, bo predmet popravka ali izbrisa (kot je primerno) brez kakršne koli odgovornosti z naše strani.

Kakršno koli gradivo, informacije ali druga sporočila, ki jih posredujete ali objavite na tem spletnem mestu ali nam v zvezi s tem spletnim mestom, bodo obravnavana kot nezaupna in nelastniška (»prispevki uporabnikov«). Smo edini lastnik vseh uporabniških prispevkov. Ne bomo imeli nikakršnih obveznosti v zvezi z uporabniškimi prispevki in jih bomo lahko prosto uporabljali brez omejitev za kateri koli namen (kot je uporaba, reprodukcija, spreminjanje, razkritje, (re)distribucija, javni prikaz itn.) in brez navedbe vira. Vsebino uporabniških prispevkov, vključno z idejami, koncepti, znanjem, izkušnjami in tehnikami, lahko uporabljamo za kateri koli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo in trženjem izdelkov/storitev, ki vsebujejo uporabniške prispevke, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da se uporabniški prispevki štejejo za zaupne, in/ali v primeru izrecne navedbe prepovedi uporabe uporabniških prispevkov. Uporabniških prispevkov ne bomo prodajali, delili ali dajali v najem drugim na načine, ki se razlikujejo od tistih, ki so opredeljeni v teh pogojih.

Prepovedano je objavljanje ali prenašanje na to spletno mesto ali s tega spletnega mesta kakršnega koli nezakonitega, grozilnega, klevetniškega, obrekljivega, opolzkega, pornografskega ali drugega gradiva, ki bi kršilo veljavno zakonodajo.

Pridržujemo si pravico do sprememb na tem spletnem mestu kadar koli, kot se nam zdi primerno, brez predhodnega obvestila ali obveznosti.

Avtorske pravice in blagovne znamke

© Ineor 2022. Vse pravice pridržane.

Celotna vsebina tega spletnega mesta – vsa zasnova, besedilo, grafika, programska koda in izbor ali njihova ureditev so avtorske pravice nas ali naših izdajateljev licence.

Če ni navedeno drugače, so vse blagovne znamke, imena blagovnih znamk, imena podjetij, logotipi in vsi slogani, ki jih vsebuje, naša last ali last njihovih lastnikov. Vsakršna reprodukcija, uporaba in/ali spreminjanje brez predhodnega pisnega dovoljenja upravičene stranke in kakršna koli druga nepooblaščena uporaba katerega koli gradiva na tem spletnem mestu lahko krši avtorske pravice, pravice blagovne znamke in druge zakone.

Razen če je drugače navedeno v pravnih obvestilih drugje na tem spletnem mestu, si lahko ogledate, kopirate, natisnete, prenesete, shranite in uporabljate informacije s tega spletnega mesta samo za vašo osebno, nekomercialno uporabo, samo za informativne namene in raziskave ali vaše podjetje ali družbo, pod pogojem, da obdržite vse avtorske pravice in druga obvestila o lastništvu, ki jih vsebuje izvirna vsebina na vseh kopijah. Takšnih informacij ali strani ne smete spreminjati, kopirati, množiti, distribuirati, ponovno objavljati, prevajati, ponovno prenašati, ponovno distribuirati ali kako drugače dati na voljo kateri koli drugi stranki ali na katerem koli spletnem mestu, spletni storitvi ali oglasni deski, lastni ali od katere koli tretje osebe, ali jih dati na voljo v tiskani obliki ali na katerem koli drugem mediju brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja.

Dovoljenje je izdano samo v elektronski obliki za kopiranje in/ali tiskanje delov tega spletnega mesta v tiskani obliki za osebne nekomercialne namene. Kakršna koli druga uporaba materialov na tem spletnem mestu (vključno z reprodukcijo za namene, ki niso navedeni zgoraj, in spreminjanjem, distribucijo ali ponovno objavo) je strogo prepovedana.

Vsako programsko opremo in drugo vsebino, ki je na voljo za prenos, dostop ali drugo uporabo, s tega spletnega mesta, lahko urejajo lastna licenčna določila, pogoji in obvestila. Programske opreme ne smete prenesti ali namestiti, dokler ne preberete in sprejmete pogojev ustrezne licenčne pogodbe za programsko opremo. Če kršite katerega od teh pogojev, vaše pooblastilo za uporabo tega spletnega mesta samodejno preneha in morate takoj uničiti vsa prenesena ali natisnjena gradiva.

Kot uporabnik ste v okviru pooblaščene uporabe vsebin tega spletnega mesta dolžni ohraniti vse oznake avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Nepooblaščena uporaba ali zloraba katere koli registrirane blagovne znamke ali logotipa s tega spletnega mesta je prepovedana. Kot uporabnik ste obveščeni, da lahko Ineor v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine zoper kršitelja sproži civilni in/ali kazenski postopek.

Razen kot je izrecno navedeno v tem dokumentu ali na kateri koli drugi spletni strani spletnega mesta, se nič na spletnem mestu ne sme razlagati tako, da vam podeljuje kakršno koli pravico ali licenco za uporabo katere koli pravice intelektualne lastnine, ki jo najdete na tem spletnem mestu, ne glede na to, ali gre za načelo »estoppel«, implicitno ali drugače.

Povezave tretjih oseb

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ne dajemo nobenih jamstev in/ali zastopanj glede katere koli druge spletne strani, do katere lahko dostopate prek te. Takšne povezave so na voljo samo kot priročnost za vas, ker vas lahko zanimajo, in to ne pomeni, da potrjujemo, odobravamo ali sprejemamo kakršno koli odgovornost za vsebino katerega koli spletnega mesta, do katerega vodi povezava na naše spletno mesto, in ne dajemo nobenih zagotovil, jamstev ali druge zaveze o njih ali kakršnih koli informacijah, programski opremi ali drugih izdelkih ali materialih, ki jih najdemo tam, ali kakršnih koli rezultatih, ki jih lahko pridobimo z njihovo uporabo. Če se odločite za dostop do katerega koli spletnega mesta tretjih oseb, ki je povezano s tem spletnim mestom, to storite v celoti na lastno odgovornost. Vse druge povezave do tretje osebe bodo zajete v politiki zasebnosti tega določenega obiskanega spletnega mesta. Nismo odgovorni za politike zasebnosti ali prakse tretjih oseb.

Mi ali tisti, ki prispevamo k spletnemu mestu, ne dajemo nobenega pooblastila (implicitno ali izrecno) za globoko povezovanje ali uokvirjanje katere koli vsebine, ki se pojavi na spletnem mestu, ali za uporabo predstavitve katerega koli od naših imen ali logotipov, blagovnih znamk ali imen blagovnih znamk na tem spletnem mestu. Pridržujemo si pravico do prepovedi povezav do naše domače strani.

Zasebnost, varstvo osebnih podatkov in piškotki

Vaša zasebnost in zaupanje sta nam pomembna. Zagotavljamo, da so osebni podatki, ki jih zbiramo, obdelani ustrezno in zakonito.

Za izčrpne informacije o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov v zvezi s tem spletnim mestom si oglejte našo politiko zasebnosti.

Za informacije o uporabi piškotkov na tem spletnem mestu si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

Končne določbe

Če bi katera koli določba teh pogojev in določil bila ali postala nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na druge določbe teh pogojev.