Zakaj UseRisk?


Takoj in učinkovito

Zbiranje podatkov ko za to ostane kaj časa. Analiza? Praktično ročno in ko se jih nabere skoraj neobvladljiva količina? Rezultati? Zastareli in vprašljive vrednosti. Ne, sodobna podjetja se analize tveganj lotevajo s pomočjo učinkovitih, vrhunskih sistemov. V UseRisku se zajem in analiza podatkov in napovedovanje izvajajo v realnem času, kar zagotavlja učinkovito obvladovanje tveganj in priložnosti, ki vplivajo na vaše podjetje. To vam pomaga in omogoča, da se odzivate z zaupanjem in izboljšujete odpornost, ključne kazalnike uspešnosti in rezultate podjetja. Uporabite UseRisk za digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično prilagajanje procesov upravljanja tveganj in priložnosti v realnem času.

Arhitektura je zastavljena na način, da lahko aplikacijo uporabljate ne glede na velikost, tip ali strukturo vaše organizacije. Vaše podjetje ali organizacija lahko upravlja tveganja na različne načine: znotraj organizacijske strukture, projektov, procesov, standardov ali regulative.

Delujte strateško!

Z UseRiskom boste preprosto, v realnem času in s podporo strojnega učenja in umetne inteligence, upravljali in vodili vse vidike upravljanja tveganj in priložnosti ter uspešnosti podjetja. Omogoča vam, da opredelite strategijo in cilje za doseganje uspešnosti, skladnosti in vodenja procesov obvladovanja tveganj in razvoja priložnosti.

Načrtujte in ukrepajte!

Doslej je veljalo, da je obvladovanje tveganj visoko specializiran proces, ki ga razumejo in se ga lotevajo le redki. A ti časi so po zaslugi UseRiska mimo. Rešitev UseRisk je zelo intuitivna, enostavna za nastavitev in prilagajanje. Deluje v oblaku in uporablja integrirane ali povezane sisteme umetne inteligence in strojnega učenja ter internet stvari – IoT. UseRisk je lahko samostojna rešitev ali se popolnoma integrira z vašimi drugimi poslovnimi sistemi. Omogoča vam sprotno obvladovanje tveganj iz katere koli naprave in je agnostičen glede na uporabljene in povezane platforme in naprave. Pri procesih obvladovanj tveganj in razvoja priložnosti vključuje zaposlene na vseh ravneh v skladu z njihovo vlogo v procesu, odgovornostjo in organizacijsko strukturo podjetja.

Poslovni učinki UseRiska

Upravljanje tveganj in priložnosti ne pomeni več le zbiranja in analize podatkov. Osnova so že vnaprej določena merila, usmeritve in aktivnosti. Z uporabo UseRiska določite potrebno strategijo, odzive, ukrepe in aktivnosti za ublažitev tveganj in razvoj novih priložnosti. Glavni cilji so usmerjeni v načrtovanje in zmanjšanje odvisnosti od tveganj, upravljanje procesov tveganj, ohranjanje premoženja, zmanjšanje finančne odvisnosti in povečanje dobička, kar boste dosegli z obvladovanjem tveganj in njihovim spreminjanjem v priložnosti.

  1. Z uvedbo UseRiska bo vaša organizacija postala bolj odzivna, sposobna izvesti ukrepe za zaščito in odpravo negativnih vplivov tveganj ter razvijati nove priložnosti
  2. Pridobili boste podroben pregled tveganj in priložnosti s poudarkom na ključnih tveganjih in trendih ter dejanskim finančnim vplivom tveganj na poslovanje podjetja
  3. Z uporabo UseRiska boste izboljšali proces odločanja, proaktivno vodenje, konkurenčnost, splošno uspešnost, operativno in finančno učinkovitost ter povečali dobiček
  4. Z uvedbo UseRiska boste vzpostavili enotno rešitev za upravljanje tveganj in priložnosti v podjetju, ki je podprta z naprednimi tehnologijami in funkcionalnostmi

Z uporabo rešitve UseRisk boste v podjetju oziroma organizaciji vzpostavili kulturo upravljanja tveganj in razvoja novih priložnosti. Povečali boste ozaveščenost in vključenost zaposlenih na vseh nivojih, kar pripomore k uspešnemu izvajanju procesov obvladovanja tveganj in razvojem novih priložnosti v celotnem podjetju.