Vodilna svetovna rešitev za integrirano upravljanje tveganj in priložnosti.

Prepoznajte, analizirajte in upravljajte tveganja in razvijajte nove priložnosti - kadarkoli in kjerkoli!

Popolna rešitev

UseRisk vam zagotavlja enostaven način pridobivanja pomembnih informacij iz različnih virov tveganj in priložnosti. Z uporabo UseRiska boste učinkovito upravljali in vodili praktično vse vidike upravljanja, skladnosti, in uspešnosti podjetja. UseRisk je osnova za digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično prilagajanje procesov upravljanja tveganj in priložnosti v realnem času.

Prilagodljiv in popoln

UseRisk je napredna, inovativna rešitev za učinkovito in centralizirano upravljanje in nadzor vseh tveganj in priložnosti povezanih z vašim podjetjem ali organizacijo. Uporabite UseRisk, da opredelite odzive in ukrepe za ublažitev tveganj in izkoriščanje novih priložnosti.

Vključite avtopilota za upravljanje tveganj!

Takoj in učinkovito

V UseRisku se zajem in analiza podatkov ter napovedovanje izvajajo v realnem času, kar zagotavlja učinkovito obvladovanje tveganj in priložnosti, ki vplivajo na vaše podjetje. To vam pomaga in omogoča, da se odzivate z zaupanjem in izboljšujete odpornost, ključne kazalnike uspešnosti ter rezultate podjetja. Uporabite UseRisk za digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično prilagajanje procesov upravljanja tveganj in priložnosti v realnem času.

Delujte strateško!

Z UseRiskom boste preprosto, v realnem času in s podporo strojnega učenja in umetne inteligence upravljali in vodi vse vidike upravljanja tveganj in priložnosti in uspešnosti podjetja. Omogoča vam, da opredelite strategijo in cilje za doseganje uspešnosti, skladnosti in vodenja procesov obvladovanja tveganj in razvoja priložnosti.

Načrtujte in ukrepajte!

UseRisk je lahko samostojna rešitev ali se popolnoma integrira z vašimi drugimi poslovnimi sistemi. Omogoča vam sprotno obvladovanje tveganj iz katere koli naprave in je agnostičen glede na uporabljene in povezane platforme in naprave. Pri procesih obvladovanj tveganj in razvoja priložnosti vključuje zaposlene na vseh ravneh v skladu z njihovo vlogo v procesu, odgovornostjo in organizacijsko strukturo podjetja.

Poslovni učinki UseRiska

Z uporabo rešitve UseRisk boste v podjetju oziroma organizaciji vzpostavili kulturo upravljanja tveganj in razvoja novih priložnosti. Povečali boste ozaveščenost in vključenost zaposlenih na vseh nivojih, kar pripomore k uspešnemu izvajanju procesov obvladovanja tveganj in razvojem novih priložnosti v celotnem podjetju.

Spremenite tveganja v priložnosti – in jih izkoristite!

Kaj vam UseRisk nudi?

PREGLED

UseRisk vam zagotavlja podroben pregled vseh tveganj in priložnosti na nivoju celotnega podjetja ter podpira vse procese za njihovo obvladovanje in upravljanje.

SKLADNOST

UseRisk vam omogoča celostno skladnost procesov upravljanja tveganj in priložnosti glede na sprejeto strategijo in podpira sledenje stroškovnim ocenam, sledi življenjskim ciklom procesov in uspešnosti dela celotne ekipe.

OCENA

Omogoča vam oceno pozitivnih finančnih učinkov na priložnostih in skupnega dobička ali izgube pri upravljanju tveganj (P&L analiza).

DIGITALIZACIJA

UseRisk vašemu podjetju ali organizaciji zagotavlja digitalizacijo in avtomatizacijo procesov z uvedbo in podporo naprednih algoritmov, kot so internet stvari, strojno učenje in umetna inteligenca ter njihovo dinamično upravljanje v realnem času.

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Rešitev UseRisk vam omogoča napovedovanje tveganj in odkrivanje in izrabljanje priložnosti, kar zagotavlja povečanje odpornosti in uspešnosti pri upravljanju tveganj ter odkrivanje in razvoj novih priložnosti.

SKLADNOST

UseRisk je skladen z mednarodnimi standardi in predpisi na področju upravljanj tveganj, kot so COSO, PMI in ISO 31000.

REŠITEV V OBLAKU

Rešitev UseRisk deluje v oblaku ali v vašem lastnem informacijskem okolju in je neprestano dostopna iz različnih pooblaščenih naprav.

INTEGRACIJA

Omogoča popolno integracijo z drugimi informacijskimi rešitvami in zunanjimi storitvami.

PRILAGAJANJE PARAMETROV

Uporabnike, katalog tveganj, dimenzijske enote, vidike, kazalnike tveganja in druge parametre se lahko preprosto prilagodi in nastavi v skladu z zahtevami in potrebami posameznega podjetja.

POROČILA

UseRisk vam zagotavlja zmogljiva poročila, uporabne vpoglede v procese, sistematične preglede na vseh nivojih in napredno poročanje o tveganjih.

REVIZIJSKA SLED

Vsi podatki v aplikaciji imajo revizijsko sled, ki omogoča enostaven vpogled v spremembe v aplikaciji in procesih za potrebe revizije ali ostalih kontrolnih postopkov.

UPRAVLJANJE VLOG

Upravljanje identitete uporabnikov je enostavno in je narejeno na način, da lahko vsakega uporabnika dodelimo različnim dimenzijskih enotam.

OBVEŠČANJE

Aplikacija podpira obveščanje, bodisi na elektronski naslov, telefonsko številko ali direktnim opozorilom v okviru (mobilne) aplikacije.

METODOLOGIJE

Rešitev vam omogoča izbiro vsaj dveh metodologij upravljanja tveganj (COSO, PMI), kakor tudi poljubne metodologije upravljanja tveganj.

Ne tvegajte (pre)več: kontaktirajte nas!