Kaj vam UseRisk nudi?


Ključne lastnosti in funkcije rešitve UseRisk

 1. UseRisk vam zagotavlja podroben pregled vseh tveganj in priložnosti na nivoju celotnega podjetja ter podpira vse procese za njihovo obvladovanje in upravljanje
 2. UseRisk vam omogoča celostno skladnost procesov upravljanja tveganj in priložnosti glede na sprejeto strategijo in podpira sledenje stroškovnim ocenam, sledi življenjskim ciklom procesov in uspešnosti dela celotne ekipe
 3. Omogoča vam oceno pozitivnih finančnih učinkov na priložnostih in skupnega dobička ali izgube pri upravljanju tveganj (P&L analiza)
 4. UseRisk vašemu podjetju ali organizaciji zagotavlja digitalizacijo in avtomatizacijo procesov z uvedbo in podporo naprednih algoritmov, kot so internet stvari, strojno učenje in umetna inteligenca ter njihovo dinamično upravljanje v realnem času
 5. Rešitev UseRisk vam omogoča napovedovanje tveganj in odkrivanje in izrabljanje priložnosti, kar zagotavlja povečanje odpornosti in uspešnosti pri upravljanju tveganj ter odkrivanje in razvoj novih priložnosti
 6. UseRisk je skladen z mednarodnimi standardi in predpisi na področju upravljanj tveganj, kot so COSO, PMI in ISO 31000
 7. Rešitev UseRisk deluje v oblaku ali v vašem lastnem informacijskem okolju in je neprestano dostopna iz različnih pooblaščenih naprav
 8. Omogoča popolno integracijo z drugimi informacijskimi rešitvami in zunanjimi storitvami
 9. Uporabnike, katalog tveganj, dimenzijske enote, vidike, kazalnike tveganja in druge parametre se lahko preprosto prilagodi in nastavi v skladu z zahtevami in potrebami posameznega podjetja
 10. UseRisk vam zagotavlja zmogljiva poročila, uporabne vpoglede v procese, sistematične preglede na vseh nivojih in napredno poročanje o tveganjih
 11. Vsi podatki v aplikaciji imajo revizijsko sled, ki omogoča enostaven vpogled v spremembe v aplikaciji in procesih za potrebe revizije ali ostalih kontrolnih postopkov
 12. Upravljanje identitete uporabnikov je enostavno in je narejeno na način, da lahko vsakega uporabnika dodelimo različnim dimenzijskih enotam
 13. Aplikacija podpira obveščanje, bodisi na elektronski naslov, telefonsko številko ali direktnim opozorilom v okviru (mobilne) aplikacije
 14. Rešitev vam omogoča izbiro vsaj dveh metodologij upravljanja tveganj (COSO, PMI), kakor tudi poljubne metodologije upravljanja tveganj

Pametno in samodejno

Tabele, papirnata poročila in obveščanje po elektronski pošti so za uporabnike UseRiska preteklost – in to je tudi edini način, da je upravljanje priložnosti in tveganj lahko zares učinkovito. UseRisk samodejno sledi in analizira podatke iz različnih virov (senzorji, oprema, stroji, zgradbe, promet, spletni podatki, borze, zakonodaja, družbeni mediji in ostali). Na osnovi njihovega trenutnega stanja vgrajeni napredni algoritmi v realnem času predvidijo nova nastajajoča tveganja in porajajoče se priložnosti. Z uvajanjem in podporo naprednih algoritmov za umetno inteligenco in strojno učenje vam UseRisk omogoča digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično upravljanje procesov upravljanja tveganj v realnem času.

Pametno, popolno, preprosto

Pričakovanje, da bo nova rešitev za upravljanje tveganj ta proces poenostavila, je logično – a le redko upravičeno. Vse preveč rado se namreč zgodi, da procesi postanejo bolj zapleteni, podatki manj obvladljivi, in namesto kulture sodelovanja vseh zaposlenih v procesu pridemo do kulture izmikanja procesu.

UseRisk se temu elegantno izogne, saj je zelo intuitivna rešitev, enostavna za konfiguriranje, nastavitev in prilagajanje. Deluje lahko v oblaku in uporablja integrirane ali povezane sisteme umetne inteligence in strojnega učenja ter internet stvari – IoT. Lahko jo uporabljate tudi kot samostojno rešitev, delujočo na vašem informacijskem sistemu, sajse lahko popolnoma integrira z vašimi drugimi poslovnimi sistemi. Vsak uporabnik ima svojo vlogo, odgovornosti, pravice in dostope do podatkov, ki jih lahko poljubno nastavite – predvsem pa to pomeni, da lahko svoje podatke v sistem doda le s klikom ali dvema in mu ni treba skrbeti za to, v kakšni obliki morajo biti, kdo jih mora prejeti ali kaj vse morajo vsebovati. Za vse to poskrbi UseRisk – tako kot za povratne informacije o tem, katere ukrepe in akcije je treba udejanjiti.

Z uporabo UseRiska procesi upravljanja tveganj in priložnosti postanejo bistveni del kulture vašega podjetja kakor tudi vsakdanjega življenja. Veliko tveganj in priložnosti je specifičnih za podjetja in panoge, ki so vezana na zahteve in potrebe v različnih okolij, organizacijah in predpisih. Moduli v UseRisku so lahko prilagojeni najrazličnejšim organizacijskim strukturam in panogam, kot so IT, finančne storitve, avtomobilska industrija, telekomunikacije, zdravstvo in ostale.

UseRisk je zasnovan za učinkovito izpolnjevanje zahtev predpisov, kot je na primer GDPR, in lahko pomaga doseči splošno skladnost s tovrstnimi zakoni in predpisi.

Vrhunska uporabniška izkušnja

 1. Ob uvedbi UseRiska v podjetju je osnovna konfiguracija že postavljena, kar vam omogoča hiter pričetek uporabe, obenem pa omogoča preprost način konfiguracije glede na potrebe podjetja oziroma organizacije
 2. Zaradi dinamičnosti in enostavnega načina upravljanja uporabnikov ter tveganj, vam UseRisk omogoča enostavno vključitev vseh deležnikov znotraj podjetja (vodstvo in zaposleni) - znotraj katere koli organizacijske strukture. To poveča učinkovitost upravljanja tveganj, izboljša nadzor nad dejanskim stanjem tveganj znotraj vaše organizacije, izboljša dinamičnost sistema ter nudi celosten in transparenten nadzor nad tveganji
 3. UseRisk vam ponuja celosten pogled nad upravljanjem tveganj znotraj organizacijske strukture, podroben pregled trenutnega stanja tveganj, kontrolne sezname za posamezna tveganja, napredna poročila, pregledno nadzorno ploščo in merjenje učinkovitosti upravljanja tveganj
 4. Tako pri začetni in nadaljnji uporabi sistema lahko enostavno uvozite in izvozite pomembne podatke (tveganja, dimenzijske enote) preko MS Excel datoteke
 5. Vsaka sprememba je zabeležena z revizijsko sledjo, kar omogoča nadzor nad upravljanjem podatkov. Beleži se vsaka sprememba nad podatki, kjer se shrani kdo, kdaj in kaj je spremenil
 6. V UseRisku so vključena opozorila, ki končnega uporabnika opozarjajo, bodisi na elektronski poštni naslov, znotraj aplikacije ali na mobilno napravo
 7. V rešitev je zajeto upravljanje tveganj na nivoju organizacijske strukture, projektov, procesov, standardov, zakonov in regulative
 8. Na posamezno tveganje je vezano tudi finančno tveganje, kar posledično omogoči vpogled v finančno učinkovitost upravljanja tveganj
 9. Sistem omogoča beleženje porabljenih ur in finančnih sredstev na nivoju akcij, ki se izvedejo znotraj upravljanja tveganj
 10. Rešitev podpira internacionalizacijo (v poljubnih jezikih glede na zahteve naročnika) in več valut
 11. UseRisk vam omogoča analizo dobička in izgube pri upravljanju tveganj in priložnosti
 12. Ima vgrajen sistem za upravljanje človeških virov kot tudi sredstev, katere lahko vežemo direktno na tveganje
 13. Znotraj posameznega tveganja lahko spremljate stanje in dogodke, ki dinamično spreminjajo stanje tveganja, strategije za upravljanje tveganj, akcije oz. ukrepe za upravljanje tveganj, relacije z drugimi tveganji, zgodovino in priponke
 14. S posameznim tveganjem lahko povežete tudi reference in sredstva, ki se uporabljajo znotraj organizacije oz. podjetja
 15. Pogled je prilagojen tudi glede na napravo, preko katere končni uporabnik uporablja rešitev (mobitel, tablica, prenosni računalnik, ipd.)

Kjerkoli in vsepovesod

Podatki, ki jih ni mogoče v sistem vključiti takoj in od koderkoli, so neuporabni podatki. In akcije, o katerih uporabniki niso obveščeni takoj in kjerkoli, so akcije, ki se ne bodo (pravočasno in učinkovito) izvedle. UseRisk vam omogoča upravljanje tveganj in priložnosti, dodajanje podatkov in vodenje akcij (ali njihovo samodejno izvajanja) v realnem času iz katere koli naprave in je popolnoma agnostičen glede uporabljene platforme, oblake ali naprave. Lahko je nameščen na lokalnem strežniku znotraj podjetja, v oblačnih storitvah (Google Cloud, SAP Cloud Platform) ali kot hibrid.

UseRisk je razvit za delovanje v oblaku z uporabo integriranih ali povezanih sistemov umetne inteligence in strojnega učenja. Lahko ga uporabljate kot samostojno rešitev ali pa se enostavno integrira z drugimi poslovnimi sistemi.

Del UseRiska je tudi mobilna aplikacija, s katero je pokrita dodatna funkcionalnost rešitve, ki omogoča hitro in enostavno kreiranje tveganj ter nadzor na tveganji. Mobilne naprave, ki zaradi svojih funkcionalnosti podpirajo zaznavo lokacije ter ostalih senzorjev, pomagajo končnemu uporabniku hitro kreiranje tveganja, ko to nastane oz. se zazna.

UseRisk podpira upravljanje tveganj na nivoju organizacijske strukture, projektih, procesih, standardih, zakonih ter regulative in podpira uporabe poljubnih metodologij, seveda tudi na najbolj priporočljivih COSO in PMI.