Kaj je UseRisk?


Popolna rešitev

Uspešna podjetja postavljajo upravljanje tveganj na sam vrh načrtovanja poslovnih procesov. V sodobnem sistemu obvladovanja tveganj ta proces ne temelji več na osebnih občutkih ali bolj ali manj preprostih, togih preglednicah, temveč na podatkih, pridobljenih v realnem času in iz čim več virov. Na podatkih, ki jih je nato treba obdelati in analizirati, in na njihovi podlagi (če se le da, samodejno) sprejeti odločitve in ukrepe, ki imajo neposreden, pozitiven vpliv na delovanje in poslovanje podjetja oziroma organizacije. Zato najboljša podjetja in sistemi zaradi odličnega obvladovanja tveganj le-ta vidijo kot potencial za več dobička. Bolje kot znajo oceniti tveganje, ki ga prinašajo le priložnosti, ki se ponudijo, bolje lahko te priložnosti izkoristijo in tako povečajo svojo uspešnost. UseRisk je izredno prilagodljiva in hkrati uporabniško enostavna rešitev za upravljanje tveganj in priložnosti v realnem času. Je napredna, inovativna rešitev za učinkovito in centralizirano upravljanje in nadzor vseh tveganj in priložnosti, povezanih z vašim podjetjem.

Zajem in analiza podatkov ter napovedovanje učinkov UseRisk izvaja v realnem času, kar vam zagotavlja učinkovito obvladovanje tveganj in izrabo priložnosti, ki vplivajo na vaše podjetje. UseRisk vam omogoča, da se na dogodke odzivate z zaupanjem, povečate odpornost pred tveganji, izboljšate ključne kazalnike uspešnosti in rezultate podjetja

Z uporabo UseRiska boste učinkovito upravljali in vodili praktično vse vidike upravljanja, skladnosti, in uspešnosti podjetja. UseRisk je osnova za digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično prilagajanje procesov upravljanja tveganj ter priložnosti v realnem času.

UseRisk vam zagotavlja enostaven način pridobivanja pomembnih informacij iz različnih virov tveganj in priložnosti. Za UseRisk vir informacij niso samo stroji in senzorji, temveč tudi povezani sistemi, internet stvari - IoT in zaposleni podjetja – prav ti so lahko najdragocenejši vir. Integracija različnih virov podatkov vzpodbuja krepitev kulture upravljanja tveganj in priložnosti v podjetju, saj se vsi zavedajo njihovega pomena, ter sodelujejo pri prepoznavanju in odzivanju nanje.

Prilagodljiv in popoln

Časi razdrobljenih, nesodelujočih rešitev so že zdavnaj mimo, tako kot časi togih, le na lokalno infrastrukturo omejenih rešitev. UseRisk deluje v oblaku in uporablja integrirane ali povezane sisteme umetne inteligence in strojnega učenja, deluje pa lahko tudi kot samostojna rešitev, delujoča na informacijski infrastrukturi vašega podjetja ali organizacije. V obeh primerih se enostavno integrira z drugimi poslovnimi sistemi – ne glede na uporabljene platforme in naprave.

UseRisk je napredna, inovativna rešitev za učinkovito in centralizirano upravljanje in nadzor vseh tveganj ter priložnosti, povezanih z vašim podjetjem ali organizacijo. Uporabite UseRisk, da opredelite odzive in ukrepe za ublažitev tveganj in izkoriščanje novih priložnosti.

Z uporabo UseRiska boste učinkovito upravljali in vodili praktično vse vidike upravljanja, skladnosti in uspešnosti podjetja. UseRisk je osnova za digitalizacijo, avtomatizacijo in dinamično prilagajanje procesov upravljanja tveganj in priložnosti v realnem času.